Home » Срещи на Управителния съвет

Срещи на Управителния съвет

По време на реализацията на проекта ще се провеждат редовни заседания на комитета за управителния съвет.

Първоначалното заседание се проведе на 2 април 2021г.

Translate »