Home » Работни срещи

Работни срещи

„Colloid and interface research & innovations“ Workshop – Book of abstracts

Работна среща “Colloid and interface research & innovations”, 18-21 юли, 2021 г., Св. св. Константин и Елена, Варна, България

В рамките на проект EXTREME, финансиран от Министерството на образованието и науката в рамките на Националната програма „Европейски научни мрежи“,  ще бъде проведена Първа работна среща “Colloid and interface research & innovations “ от 18 до 21 юли, 2021 г. в курорта Св. Константин и Елена, Варна, България. В нея участие с научни доклади ще вземат учени от трите партньорски организации на проекта – Софийски университет ”Св. Кл. Охридски“, България, който е и координатор на проекта, Департаментът по материалознание, ETH, Цюрих, Щвейцария и Факултета по химия, Университет в Барселона, Испания.

Заявка за участие може да бъде подадена чрез изпращане на абстракт за устен доклад на extreme@chem.uni-sofia.bg.


Покана, изтеглете тук.
Бланка за абстракт, изтеглете тук.

Translate »