Home » Комитет за управление

Комитет за управление

Проф. дхн Георги Вайсилов (координатор на проекта и лидер на WP1)
Доц. др. Елена Василева (ръководител на WP3)
Проф. дхн. Соня Илиева (ръководител на WP2 и WP4)
Проф. др. Росица Николова (ръководител на WP5)

Translate »