Home » Комитет за управление

Комитет за управление

Проф. дхн Георги Вайсилов (координатор на проекта и лидер на WP1)
Проф. дхн. Николай Денков (ръководител на WP2)
Доц. др. Елена Василева (ръководител на WP3)
Проф. дхн. Соня Илиева (ръководител на WP4)
Проф. др. Росица Николова (ръководител на WP5)

Translate »