Home » Работни срещи

Работни срещи

Работна среща  по проект EXTREME „Научни изследвания и иновации в науката за колоиди и междуфазови граници” 11-14 юли 2022 г., Св. Св. Константин и Елена, Варна, България

От 11 до 14 юли 2021 г. в курорта Св.Св. Константин и Елена, Варна, България се проведе втората Работна среща по проекта EXTREME „Научни изследвания и иновации в науката за колоиди и междуфазови граници”. Проектът EXTREME се финансира от Министерството на образованието и науката на Република България в рамките на Националната програма „Европейски научни мрежи“ и се координира от СУ „Св. Климент Охридски”. Пленарни лекции изнесоха проф. Лусио Иса, Департамент по материали, ETH Цюрих, Швейцария и проф. Раимундо Гаргайо, Факултет по химия на Университета в Барселона, Испания. В Работната среща взеха участие както утвърдени, така и млади учени учени от трите партньорски организации, а именно  СУ „Св. Климент Охридски”, ETH Цюрих, Швейцария и Университета в Барселона, Испания.

Book of abstracts

„Colloid and interface research & innovations“ Workshop – Book of abstracts

Работна среща “Colloid and interface research & innovations”, 18-21 юли, 2021 г., Св. св. Константин и Елена, Варна, България

В рамките на проект EXTREME, финансиран от Министерството на образованието и науката в рамките на Националната програма „Европейски научни мрежи“,  ще бъде проведена Първа работна среща “Colloid and interface research & innovations “ от 18 до 21 юли, 2021 г. в курорта Св. Константин и Елена, Варна, България. В нея участие с научни доклади ще вземат учени от трите партньорски организации на проекта – Софийски университет ”Св. Кл. Охридски“, България, който е и координатор на проекта, Департаментът по материалознание, ETH, Цюрих, Щвейцария и Факултета по химия, Университет в Барселона, Испания.

Заявка за участие може да бъде подадена чрез изпращане на абстракт за устен доклад на extreme@chem.uni-sofia.bg.


Покана, изтеглете тук.
Бланка за абстракт, изтеглете тук.

Translate »