Home » Описание на проекта

Описание на проекта

Работен пакет 1. Управление на проектa


Задача 1.1. Създаване, организиране на редовни срещи и функциониране на Управителния съвет по време на реализацията на проекта.
Задача 1.2. Създаване и редовни срещи на Оперативния съвет по време на реализацията на проекта.
Задача 1.3. Административно управление на проекта, включващо:
Задача 1.4. Ефективно финансово управление и счетоводство.
Задача 1.5. Изготвяне на докладите по проекта.

Работен пакет 2. Научни постижения и Нетуъркинг

Задача 2.1. Изходящи посещения – Краткосрочен и средносрочен обмен на персонал
Задача 2.2. Входящи експертни посещения.
Задача 2.3. Оценка на резултатите и въздействието

Работен пакет 3. Млади изследователи: обучение, наставничество, нетуъркинг в търсене на научни постижения

Задача 3.1. Организиране на съвместни летни училища за обучение.
Задача 3.2. Средносрочни обучения на място на персонала от Софийски Университет в партньорските институции.
Задача 3.3. Виртуално обучение на млади изследователи
Задача 3.4. Нетуъркинг на млади изследователи от UniSofia

Работен пакет 4. Повишаване на капацитета за иновации и управление на проекти

Задача 4.1. Практически курс по иновации и предприемачеств.
Задача 4.2. База данни за отворени иновации
Задача 4.3. Създаване на Индустриален консултативен съвет (IAB)
Задача 4.4. Обмен на опит в управлението и администрирането на проекти
Задача 4.5. Повишаване на административния капацитет

Работен пакет 5. Разпространение и общуване

Задача 5.1. Повишаване на профила на Софийски университет като отлична изследователска институция в областта на колоидната и интерфейсна наука
Задача 5.2. Организиране на тематични семинари
Задача 5.3. Участие на служителите на факултета в научни конференции и събития.
Задача 5.4. Повишаване на видимостта на факултета в обществото.
Задача 5.5. Уеб сайт на проекта и дейности в социалните мрежи като инструменти за комуникация.

Translate »