Home » Летни училища

Летни училища

Лятна Школа “Advanced Studies of Colloid and Interface Science”, 09-11 юли, 2022 г., Св. св. Константин и Елена, Варна, България

От 9 юли до 11 юли, 2022 г. в хотел Астор Гарден, Св. Св. Константин и Елена, Варна, България се проведе 3-то лятно училише за млади учени в рамките на международния проект EXTREME, координиран от СУ“ Св. Кл. Охридски“ и финансиран от Министерството на науката и образованието на Република България. Темата на училището бе “Advanced Studies in Colloid and Interface Science”, а в него взеха участие млади учени от трите партньорски организации на проекта, а именно Университета в Барселона, Испания, ETH-Zurich, Швейцария и  СУ“ Св. Кл. Охридски“, България. Лектори на школата бяха проф. Константин Нейман, Университет в Барселона, Испания, д-р Алесандро Лауриа, ETH-Цюрих, Швейцария, проф. Петър Петров, Институт по полимери, БАН, България, проф. Албена Ледерер, Лайбниц Институт за полимерни изследвания, Дрезден, Германия и други.

________________________________________________________________________________________________________________

2-ро Лятно училище за млади учени

“Modelling, Simulation and Artificial Intelligence in Colloid and Interface Science”

На 22 и 23 ноември, 2021 г. се проведе 2-ро училише за млади учени в рамките на международния проект EXTREME, координиран от СУ“ Св. Кл. Охридски“ и финансиран от Министерството на науката и образованието на Република България на тема “Modelling, Simulation and Artificial Intelligence in Colloid and Interface Science”. Училището се проведе онлайн в платформата Microsoft Teams (2nd Extreme school). В него участваха млади учени от трите партньорски организации на проекта, а именно Университета в Барселона, Испания, ETH-Zurich, Швейцария и  СУ“ Св. Кл. Охридски“, България.

Програма второ лятно училище

________________________________________________________________________________________________________________________

1-во Лятно училище за млади учени

“Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници”

14-16 юли, 2021 г.
Св.Св. Константин и Елена, Варна, България

Първа лятна школа „Иновации и приложни аспекти на науката за колоиди и междуфазови граници“ беше проведена в рамките на проекта „EXTREME“. Проектът EXTREME е координиран от СУ “Св. Кл. Охридски“ и е финансиран от Министерство на образованието и науката на Република България, в рамките на Национална програма „Европейски научни мрежи“. Партньори на СУ “Св. Кл. Охридски“ в рамките на проекта са Факултета по химия, Университет в Барселона, Испания и Департамента по материали, ETH Цюрих, Швейцария.

Школата се проведе от 14 до 16 юли, 2021 г в курорта Св.Св. Константин и Елена, Варна, България. В школата участваха млади учени от Факултета по химия и фармация, Софийски университет и от Факултета по химия на Университета в Барселона.

Школата бе открита от проф. Георги Вайсилов, Факултет по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“, координатор на проекта, който приветства участниците в нея.

Лектори бяха известни учени от партньорските организации, както и от Софийски университет, а именно: проф. Лусио Иса, д-р Робърт Стайл, д-р Александра Бейлс от ЕТН Цюрих, д-р Албърт Брюж, проф. Жорди Серера, д-р Жозеп Пигмарти Луис от Университета в Барселона, проф. Славка Чолакова и проф. Ирина Караджова от СУ “Св. Кл. Охридски“ и проф. Юрий Кълвачев от Института по катализ, Българска академия на науките.

Лятна Школа “Innovations and Applied Aspects (Studies) of Colloid and Interface Science”, 14-16 юли, 2021 г., Св. св. Константин и Елена, Варна, България

Първата  школа “Innovations and Applied Aspects (Studies) of Colloid and Interface Science”ще бъде  организирана в периода 14-16 юли, 2021г. в курорта Св. Константин и Елена, Варна, България.  В школата ще участват млади учени от Софийски университет, a лектори ще бъдат учени, както от СУ, така и от партньорските организации. От ЕНТ, Цюрих – проф. Лусио Иса, др. Робърт Стайл и Александър Бейлс, а от Универистета в Барселона – Проф. Йосеп Пугмарти и Алберт Бруи.

Заявка за участие може да бъде подадена на extreme@chem.uni-sofia.bg.

Програма лятна школа
Translate »