Home » Изследователски групи

Изследователски групи

 1. Лаборатория по полимери
 2. Лаборатория по квантова и изчислителна химия
 3. Група по химия на хетероцикличните съединения/
 4. Лаборатория по молекулярна спектроскопия за струтурен анализ
 5. Биокоординация и биоаналитична химия
 6. Група по органичния синтез и ЯМР спектроскопия
 7. Група за данни и анализ на данни
 8. Група по структурирани колоидни материали
 9. Група комплексни течности
 10. Група по Изчислителна химия, синтез и спектроскопия
 11. Група изчислително моделиране на катализатори
 12. Група по органична фотохимична
 13. Лаборатория по химия на редки и редкоземни елементи
 14. Група по биотехнологии
 15. Група по Аналитична атомна спектрометрия
 16. Група за оценка на риска за околната среда и човешкото здраве
Translate »